Dưới đây là báo giá các thiết bị âm thanh

Main Karaoke E3 Audio

Công suất karaoke E3 TX-4400

9,900,000
Giảm giá!

Micro E3 Audio

Micro karaoke E3 V300

4,900,000 4,500,000

Micro E3 Audio

Micro karaoke E3 V660

6,500,000
Giảm giá!

Micro E3 Audio

Micro karaoke E3 V910

6,800,000 6,500,000
Giảm giá!

Amply Karaoke

Mixer số E3 D6000

15,000,000 13,000,000
Giảm giá!
8,900,000 8,500,000
Giảm giá!

Loa E3 Audio

Loa karaoke E3 DS12

32,500,000 31,000,000
7,500,000

Micro E3 Audio

Micro karaoke E3 UR660

6,500,000

Micro E3 Audio

Micro E3 KR777

7,500,000

Main Karaoke E3 Audio

Công suất E3 TX18000

28,000,000

Main Karaoke E3 Audio

Công suất E3 TX-12000

24,000,000

Main Karaoke E3 Audio

Công suất E3 TX6400

18,500,000
Giảm giá!

Main Karaoke E3 Audio

Công suất karaoke E3 TX-4800

12,500,000 12,000,000
45,000,000
Giảm giá!

Loa E3 Audio

Loa Array E3 TFA-102

42,900,000 40,000,000
Giảm giá!

Loa E3 Audio

Loa karaoke E3 FR150

34,500,000 33,000,000
Giảm giá!

Loa E3 Audio

Loa E3 K-103

10,300,000 10,000,000
Giảm giá!

Loa E3 Audio

Loa E3 SU-228

29,500,000 28,000,000

Loa E3 Audio

Loa E3 SU-115

14,000,000
Giảm giá!
Giảm giá!
32,000,000 31,000,000
Giảm giá!
28,000,000 26,500,000
Giảm giá!
17,500,000 17,000,000